OrangeLine Webdesign
Parkeergarages.
Parkeergarages zijn complexe ruimtes voor wat betreft dagelijkse ventilatie en rookbeheersing. 

Het zijn lage ruimtes met een groot oppervlakte zonder mogelijkheden tot natuurlijke ventilatie. Daarnaast zijn er veel brandbare stoffen aanwezig en komen er veel zuurstof verdringende stoffen zoals LPG en CO via de uitlaatgassen vrij. Deze risicofactoren maken het noodzakelijk dat parkeergarages voorzien worden van:
  • Een mechanisch ventilatiesysteem voor de continue verversing van de lucht.
  • Een nauwkeurige en betrouwbare brandmeldinstallatie om een brand in een zo vroeg mogelijk stadium te detecteren en eventueel de brandweer in te schakelen.
  • CO en LPG detectie om overschrijdingen van de toegestane luchtconcentraties direct te kunnen signaleren en daarbij de in de garage aanwezige personen te alarmeren.
  • Een mechanisch ventilatiesysteem dat in geval van rookontwikkeling zeer grote hoeveelheden lucht kan afzuigen om zo een veilige vluchtweg voor in de persoon aanwezige personen te garanderen. 
  Het onderhoud van ventilatiesystemen in parkeergarages verschilt ten opzichte van het onderhoud van standaard rookbeheersingssystemen in gebouwen. De installaties zijn in de meeste gevallen complexer en worden frequenter gebruikt.Daarnaast is er in parkeergarages vaker sprake van kritieke signaleringen, zoals de CO detectie, om de veiligheid van de personen in de garage te garanderen.

Omdat men niet terug kan vallen op natuurlijke ventilatie als back up bij het falen van de mechanische ventilatie is een betrouwbare werking van de installatie des te belangrijker.

Dit betekent dat het onderhoud van de installaties in veel gevallen omvangrijker is en met een hogere frequentie plaats zal vinden.

Alle producten en diensten vallen onder de algemene voorwaarden van EB techniek.
Gegevens EB Techniek
EB Techniek BV
Post- en vestigingsadres:
Meerpad 14, 1911 AS UITGEEST
 
Bezorg- en werkplaatsadres:
Molenwerf 23, 1911 DB UITGEEST
 
Telnr: 06-516 483 87
 

Lees nu het gepubliceerde artikel op het platform voor elektrisch varen.