OrangeLine Webdesign
Onderhoud van ventilatiesystemen en rookbeheersingssystemen.
Het aanleggen of vervangen van rookbeheersingssystemen, overdrukinstallaties en/ of CO-LPG installatie brengt grote investeringen met zich mee. 

Door na de aanleg de systemen op de juiste wijze te onderhouden kan de technische levensduur, de betrouwbaarheid en de veiligheid van de systemen gewaarborgd blijven en worden vervangingsinvesteringen zoveel mogelijk voorkomen en of uitgesteld. Daarnaast is goed onderhoud van de systemen een wettelijke verplichting voortvloeiend uit het nieuwe bouwbesluit van 2012.

Storingen in de installatie kunnen nooit volledig voorkomen worden. Het doel van een onderhoudsprogramma is om de frequentie en de duur van storingen zoveel mogelijk tot een minimum tebeperken. Goed onderhoud is dan ook een combinatie van:
  • Nulmeting
  • Periodieke inspecties
  • Preventief onderhoud (zoals periodiek vervangen of gebruiksafhankelijk onderhoud)
  • Correctief onderhoud. 
Afhankelijk van het type installatie, de levensduur en de onderhoudshistorie van de installatie wordt gekozen voor toepassing van een of meerdere soorten onderhoud.

Een goed ingericht onderhoudsprogramma garandeert een optimale werking van de installatie, minimaliseert de kans op storingen en verlengt de technische levensduur

Doordat onderhoudsdeskundigen periodiek op de locatie aanwezig zijn wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd om:
  • De installatie tijdig aan tijdig aan te passen op veranderingen in de omgeving.
  •  De installatie aan te passen aan veranderende wet- en regelgeving.
  • Technische verbeteringen in de installatie door te voeren.
  • Wij zijn gespecialiseerd in het assetmanagement en onderhoud van rookbeheersingssystemen, overdrukinstallaties en CO-LPG systemen.
  Wij onderscheiden ons door de hoge mate van flexibiliteit en kwaliteit tegen concurrerende tarieven. Wij doen meer dan enkel het onderhoud maar passen tevens de assetmanagement filosofie toe; klanten worden door ons proactief geadviseerd over aangetroffen situaties die nadelig, nu maar ook in de toekomst, uit kunnen pakken.

De complete life-cycle van het rookbeheersingssysteem, de overdrukinstallatie en/ of de CO-LPG installatie worden in het advies meegenomen. Hierdoor kan de klant beter beschermd worden voor eventuele grote onverwachte uitgaven of schades in de toekomst.EB Techniek beschikt over een professionele organisatie met goed opgeleide medewerkers op alle niveaus. De medewerkers beschikken over de juiste diploma’s en certificeringen.

Daarnaast wordt zowel de praktische als theoretische kennis periodiek up to date gehouden. Hierdoor wordt het onderhoud altijd uitgevoerd conform de laatste stand der techniek en bent u verzekerd van een goed functionerend rookbeheersingssysteem.

Naast het uitvoeren van onderhoud kunnen wij ook een nul-meting uitvoeren. Met behulp van deze nulmeting wordt in kaart gebracht of uw installatie voldoet aan de laatst geldende normen. Op basis van dit inspectierapport kan besloten worden eventuele aanpassingen in de installatie of in bijbehorende werkprocedures en/ of organisatie door te voeren. Dit alles met als doel de veiligheid van in het gebouw aanwezige personen te garanderen.

Alle producten en diensten vallen onder de algemene voorwaarden van EB techniek.
Gegevens EB Techniek
EB Techniek BV
Post- en vestigingsadres:
Meerpad 14, 1911 AS UITGEEST
 
Bezorg- en werkplaatsadres:
Molenwerf 23, 1911 DB UITGEEST
 
Telnr: 06-516 483 87
 

Lees nu het gepubliceerde artikel op het platform voor elektrisch varen.